Galleri for Stadlandet

.

Motiv over Leikongbygda.

 

Stad (Statt, Stadt) (Stadlandet, d kan uttales tt) er ei halvøy i Selje kommune som stikker ut i havet, og utgjør den nordvestligste delen av Sogn og Fjordane fylke.

Havet utenfor Stad kalles Stadhavet og er et farvann med krevende bølgeforhold for skipsfart i 90 til 110 dager i året. Høy sjø med bølgereflekser fra land gir vanskelige manøvreringsforhold. Stadhavet er derfor kjent som et av de mest værharde steder langs norskekysten.

Fjellet ytterst på Stad heter Kjerringa, og kalles også Vestkapp, et virkemiddel i markedsføringen av området, fra 1980-tallet).

 

Historie

På sør-siden av Kjerringa ligger bygda Ervik. Utenfor Ervik ble hurtigruta D/S «Sanct Svithun» ved en feiltakelse bomba av britiske fly i 1944. Lokalbefolkninga i Ervik gjorde en heltemodig innsats ved å dra ut på havet i små båter i storm for å redde overlevende. Skipsklokken fra D/S «Sanct Svithun» henger i dag i kapellet i Ervik. Stad har mange rester av tyske festningsverk fra andre verdenskrig, bygd av øst-europeiske fanger.

Midt på Stad er Dragseidet. Navnet kommer av at vikingene brukte å dra båtene fra Leikanger på nordsiden til Drage på sørsiden. Dette var den enkleste og korteste veien over halvøya.

På Dragseidet ble fire fylker kristnet i 997. Det er satt opp et minnesmerke over dette øverst på eidet. Dragseidspelet blir spilt her om sommeren nesten årlig og omhandler kristningen.